Algemene voorwaarden

Overzicht Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 - De prijs

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging

ARTIKEL 13 - Betaling

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling

ARTIKEL 15 - Geschillen

ARTIKEL 16 - Branchegarantie

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ARTIKEL 19 - Achteraf betalen via Klarna

ARTIKEL 20 - Privacy Policy


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • <